Кучешкият патрул учи детските градини да се движат пътят

Един добър и полезен проект „Кучешки патрул“ стартира в Омск. Сега умните деца ще бъдат научени на правилата на пътя куче.

Служители на Държавната инспекция по движението на Омска област, заедно с доброволци на зоотерпийския център „Врата към лятото“ вече са проведени първи урок в детска градина № 342, предвиден е график за всички останали предучилищни институции.

Децата наистина харесват тези уроци, защото учителите управляват кучета Дора, Арни и Тина, които са работят като канитерапевти в центъра на града, те обичат децата и знаят как да намерят общ език с тях. Обучителното видео за детски градини – в него същите видове кучета “говорят” за правилата трафик.

Куче в детска градина

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: