Мечето Теди събуди летовниците да спи природа: видео

Смешен инцидент се случи на Камчатка. Въпреки това, неговата участниците не бяха доволни – наистина се уплашиха.

Инцидентът, станал в околността Петропавловск-Камчатски, заснет на видео. Двама задрямаха мъже привлякоха вниманието на мечка, която минаваше. наведен в крачка отиде при хората и започна да ги подушва. Изведнъж един от почиващите се събуди и крещеше, изпитвайки ужас при срещата с мечката. въпреки че плюшеното мече, изглежда, не беше по-малко уплашено. Чувайки писък човече, той бързо се завтече и продължи своя бизнес, поглеждайки назад към източника на опасност.

Вторият отпускащ пропусна забавната част – те го събудиха, само когато мечката си тръгна.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: