На конете е разрешено да летят самолети

Не се изненадвайте, ако сте на вътрешен полет в САЩ с вас в каютата ще има кон – най-вероятно дори не е пони, а именно кон, само миниатюрно.

Признат е Министерството на транспорта на САЩ мини коне с животни на емоционална подкрепа и това засегнато правила за транспортирането им в самолети. Сега те, като кучетата водачи могат да придружават собствениците със специални нуждае. Обикновено такива помощници с четири крака поставени в тази част на равнината, където е разстоянието между редовете седалки повече от стандартното.

Пътеводител

Миниатюрен кон не надвишава размера на голямо куче: неговото височина в холката е максимум 34 инча (86 сантиметра), а теглото е 70 килограма. Това е по-малко от обичайното за нашето око. пони.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: