В Новосибирск търсят пари за издръжка крава

Големи перспективи за селскостопанския сектор в района на Новосибирск вижте в развитието на животновъдството – преди всичко, производство на говеждо месо. Регионалното министерство на земеделието търси средства за формиране на ефективен разплод.

Заключи Министерството на земеделието на Новосибирска област споразумение за сътрудничество с Националния съюз на производителите говеждо месо. Съвместно обсъждане на въпроса за следващите няколко години да купуват от фермери до 100 хиляди глави най-продуктивни породи. Все още се отглежда стадо от района Преброени са 19 хиляди чистокръвни крави.

Количествено увеличение на добитъка в близко бъдеще би трябвало водят до качествени промени. За тези цели в тази година регионът получи от федералния бюджет повече от 88 милиона рубли. В края на следващата година се планира растежът на разплодното стадо. до 50 хиляди гола.

Стадо крави

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: