Всяка овца ще получи 5 хиляди рубли

Държавата предоставя целенасочена подкрепа до забележителна домашна порода овце – Романов. Племенни субсидии добитъка през тази година са увеличени 2.5 пъти.

Най-високата ставка на субсидията в областта – 5 хиляди рубли на човек всяко чистокръвно животно – се предлага в историческата родина Романови овце в района на Ярославъл. Точно тук нататък територията на сегашния квартал Тутаевски, два века са развъдени обратно тази ценна порода.

Романови овце с агнета

Тогава тук се намираше Романово-Борисоглебският квартал, в чест на която получи името си овца призната за най-добрата в света от кожено палто.

Сега в региона на Ярославъл селекция ангажирани в 17 селскостопански предприятия, 23 стопанства и над 700 частни търговци. Субсидиите ще им помогнат да развият племенни работа, производство и занаяти

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: