Якутският национален парк Киталик завършва образуването на

Опазването на природата в наше време е едно от най-важните събития за човечеството. За целта се формират национални паркове във Русия и по света.

Якутският национален парк “Kytalyk” е на финала етапи от неговото формиране. Този проект е известен подкрепен от Международния фонд за опазване на кранове, защото броят на редкия бял кран нараства на територията му от 1960 г. насам години до 4500 птици.

Също така новият статут (федерален) ще спести на територията Елени Kytalyka, красиви пейзажи на тундра и съхраняват традициите на северните народи и екотуризма.

Sterkh

Бял кран (сибирски кран) е вид, ендемичен на север от Руската федерация. Птицата изброени не само в Русия, но и в International Red книга, както и Конвенцията CITES за международна търговия животни.

Съобщава се, че след завършването на формирането на Киталик, намиращи се в квартал Алаиховски, ще бъдат посочени в баланса Министерство на природните ресурси и екологията на Руската федерация.

Кран лети

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: