Заплахата от епидемия: в Швеция ваксини и лосове елен

Швеция е известна не само със зашеметяващата си гледка, но и с богатата си фауна. Сега двата вида обитават северните гори и равнини, съществува сериозна опасност.

В Швеция младите лосове все повече умират от атрофия. Във връзка с рискът от епидемия в северните райони на страната, беше решено да ваксинация на няколко хиляди индивида, съобщава Sveriges Radio SR.

Ръководството на северните региони закупи ваксини от тях заболявания, които вече са причинили рязък спад на добитъка. Сега в Сами владения (скандинавска северна националност, в която отглеждането на елени е основното средство за препитание) Има 4,5 хиляди елени и лосове, без да броим дивите индивиди. Опасността от епидемия принуждава карантина до Сами стадо елени.

Северен елен

В Швеция еленът и лосът са вид Червена книга. Във връзка с много причини за тяхното изчезване, включително тези, свързани с антропогенен фактор, правителството прави всичко, за да поддържат оптимален добитък.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: