Малък, но умен: невероятен талант жаба

Учените откриха, че мозъкът на жаба може да създаде психически карта на околността. Това е първото доказателство, че земноводните имат такава способност.

По време на наблюдения на мъничка отровна жаба от рода отровни жаби, често срещани в тропиците на Централен и Южен Америка, оказа се, че тя може да си спомни пейзажа, в който живее. Земноводните преминаха навигационен тест, наречен вода Морис Лабиринт. Животните бяха поставени в затвора, откъдето можеха излезте само на едно място. Необходими са жаби проучете всички плитки и намерете изхода. Щом неговата открити учени промениха пейзажа и преместиха изхода в друг мястото. В резултат стана ясно, че след първата част на тестовете животните си спомниха местоположението на забележителности и пътеки.

жаба Dendrobates auratus

В опитите са участвали жаби Dendrobates auratus, величината които са само 2,5-4,2 cm

Много птици и бозайници могат да създават карти в съзнанието си. маршрути, но земноводните не забелязват този талант преди.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: